De schooltijden zijn op onze school voor alle groepen gelijk. Op maandag, dinsdag en donderdag is er een continurooster. De kinderen lunchen dan op school. Verder zijn de schooltijden als volgt:

Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 – 14.45 uur.

Op woensdag en vrijdag beginnen we ook om 8.30 uur maar stoppen we om 12.30 uur.

Elke dag is er een korte pauze van 10.00-10.15 uur.

De lunchpauze op maandag, dinsdag en donderdag duurt een half uur. Van dit half uur eten we 15 minuten met de kinderen in de klas. De kinderen spelen daarna een kwartier buiten. De kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) spelen een half uur buiten. Zij eten van 11.45 – 12.00 uur in de klas.

Bij het eten in de klas krijgen we hulp van vaste vrijwilligers.