Da Vinci Groep

De Da Vinci Groep

Op onze school is er een speciaal aanbod voor kinderen van de groepen 5 t/m 8, die wat extra uitdaging kunnen gebruiken. In de Da Vinci groep zitten leerlingen van drie scholen bij elkaar: De Jorisschool, `t Baken en de St. Odulfusschool, allemaal uit Mierlo Hout.

In de Da Vinci groep staat het “Leren Leren” centraal. Verder wordt er gewerkt aan uitdagende activiteiten en programma’s, waaraan duidelijke doelen gekoppeld zijn. Zoals een vreemde taal, filosofie, sociaal-emotionele ontwikkeling en projectwerk.  In de De Da Vinci groep zitten ongeveer twaalf leerlingen. Eén groep op dinsdagochtend en de andere op dinsdagmiddag.  De leerkracht van de groep is juf Kim Beekman.

Meer informatie vindt u door deze link te openen:

Folder Da Vinci Groep

Opening Da Vinci Groep