Kinderraad

De kinderraad is een overleg met directeur en de kinderen uit de bovenbouw van de school. Uit de groepen 5 t/m 8 zitten van elke klas twee kinderen in deze raad. 5 of 6 keer per jaar zitten we rond de tafel om de gang van zaken op school te bespreken, we verzinnen ideeën hoe het beter kan en wat we belangrijk vinden op school.

De afgelopen jaren is er bijvoorbeeld samen met de kinderraad een plan gemaakt voor het schoolplein, onderzoek gedaan naar frisse wc’s en zin er schoolregels opgesteld.

Namens het team wordt de kinderraad begeleid door juf Judith Geubbels