Ouderraad

Wat is de Ouderraad en wat doet de Ouderraad?

In de Ouderraad zitten de vertegenwoordigers van de ouders. Zij worden door en uit de ouders van de leerlingen op de school gekozen.

Doel van de Ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij school.

Hoe kan ik de Ouderraad bereiken?

 De Ouderraad is er voor de ouders. Daarom wil de Ouderraad ook zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor de ouders. Alle leden van de Ouderraad kunnen altijd aangesproken worden voor alles waar u als ouder mee zit.
Dit kan door de leden gewoon direct in de school of op het schoolplein aan te spreken of door hen telefonisch te benaderen.

U kunt de ouderraad ook per mail bereiken: or@tbaken.nl

Jaarvergadering Ouderraad

De Ouderraad organiseert jaarlijks een jaarvergadering voor alle ouders, waarop verantwoording wordt afgelegd van haar activiteiten en de besteding van de ouderbijdrage. Deze jaarvergadering wordt gecombineerd met de eerste ouderraadvergadering van het nieuwe schooljaar. De datum wordt vermeld op de schoolkalender.

Kan ik eens zo’n vergadering bijwonen?

Alle vergaderingen zijn openbaar en ouderleden zijn van harte welkom. Op de jaarkalender staan alle vergaderdata vermeld. Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt u dit vooraf melden aan de secretaris of een e-mail sturen.

De ouderraadsleden

Voorzitter:                 Rosemarijn van Goch

Secretariaat:             Sophie Steenbakkers