Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan

Wij streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn voor alle kinderen.
Meestal verloopt deze ontwikkeling zonder problemen, maar het kan ook voorkomen dat een leerling extra begeleiding of ondersteuning nodig heeft.
Daarom is het belangrijk om de leerlingenzorg structureel te organiseren.
Om de zorg te realiseren vinden er activiteiten plaats op groepsniveau, op schoolniveau en op schooloverstijgend niveau.
In ons ondersteuningsplan kunt u lezen hoe wij de ondersteuning aan onze leerlingen georganiseerd hebben.

Ondersteuningsprofiel Basisschool ‘t Baken 2016-2017

De link naar het SamenWerkingsVerband Helmond-Peelland: http://po.swv-peelland.nl/