Wie zit er in de MR?

Oudergeleding

Nick Birjmohun, MR-voorzitter. Papa van Liv, Joe en Skip.
Rob Honings. Papa van Lucas, Isa en Sofie.

Personeelsgeleding

Annemieke Manders, leerkracht groep 2/3
Simone de Groot, leerkracht groep 6/7

Contacteer de MR via mr@tbaken.nl