Bibliotheek op school

Bibliotheek op school

Sinds april 2012 is een “Bibliotheek op School” ingericht: een collectie boeken voor al onze leerlingen en voor kinderen die nu op de peuterspeelzaal/kinderdagopvang zitten.

De Bibliotheek op School is ingericht door Bibliotheek Helmond-Peel. De bibliotheek zorgt voor een collectie boeken, kasten en apparatuur en biedt organisatorische ondersteuning. Daarnaast biedt de bibliotheek advies bij leesbevorderingsactiviteiten. Het uitlenen gebeurt door vrijwilligers van onze school. Alle kinderen hebben een gratis lidmaatschapskaart gekregen van de bibliotheek.

Onze school heeft gekozen voor deelname aan het Bibliotheek op Schoolproject van de bibliotheek om het voor de kinderen mogelijk te maken op eenvoudige wijze boeken te lenen.

Daarnaast onderstrepen wij het belang van het (voor)lezen van kinderen en zullen wij onze leerlingen stimuleren gebruik te maken van de bibliotheek op school. Veel vrij lezen en voorlezen is van grote invloed op de taalontwikkeling van kinderen.

Openingstijden:

Dinsdagmiddag van 15.00 tot 15.30 uur
Woensdagmiddag van 12.30 tot 13.00 uur
Donderdagmiddag van 15.00 tot 15.30 uur