Jaarplan

Jaarplan MR 2018 – 2019

Op dit moment wordt er door de MR hard gewerkt aan het opstellen van het jaarplan 2018 -2019. Zodra dit gereed is, zal dit op de website worden gepubliceerd.