Jaarplan

Jaarplan MR 2017 – 2018

Op dit moment wordt er door de MR hard gewerkt aan het opstellen van het jaarplan 2017 -2018. Zodra dit gereed is, zal dit op de website worden gepubliceerd.