Kind aanmelden

Ouders kunnen hun kind inschrijven op bs De Korenaar, als ze twee jaar of ouder zijn. Zij kunnen contact opnemen met de school en maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek van een uur. Vaak hebben ouders al via onze site www.qliqprimair.nl (met doorklikken op bs de Korenaar) informatie tot zich genomen. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgen de ouders een rondleiding door de school om dat wat ze gelezen of gehoord hebben zelf te kunnen zien en ervaren. En ze ontvangen een informatieboekje voor ouders, aanmeldformulier, een flyer van de Basisschoolapp, informatie van Spring Kinderopvang en Kindcentrum Lela en een flyer van de oudercommissie. Na de rondleiding en het gesprek volgt de vraag of ouders hun kind willen inschrijven.  

Als een kind is ingeschreven, mag het naar school komen op het moment dat hij/zij vier jaar wordt. Op de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag uw kind naar school. De kinderen die in de eerste vier weken van een nieuw schooljaar vier jaar worden, mogen meteen aan het begin van het schooljaar instromen. Alle andere kinderen krijgen de mogelijkheid om in de twee weken voorafgaande aan de vierde verjaardag vijf ochtenden te komen instromen.
In de eerste week twee ochtenden en in de tweede week drie ochtenden. Voordat uw kind naar school komt, krijgt u als ouder een vragenlijst over uw kind. Die kunt u thuis invullen. Na de vijfde ochtend heeft u een gesprek met de leerkracht over uw kind en daarbij is de inhoud van de vragenlijst de leidraad. Wij horen graag van u hoe u uw kind ervaart en wij willen graag goed aan kunnen sluiten bij uw kind en zijn/haar mogelijkheden.
De ouders van nieuwe kleuters krijgen een uitnodiging voor een ouderavond in december. 

Kinderen, die na de meivakantie vier worden, stromen in. Maar in overleg met de ouders kan ervoor gekozen worden om het kind pas te laten instromen na de zomervakantie.
Als uw kind is ingestroomd na januari, neemt uw kind niet deel aan de CITO-toetsen van dat jaar. Zij zijn dan nog te jong, hebben nog te weinig onderwijsmaanden gehad.