Onze Doelen

De doelen, die hieronder vermeld staan, zijn de doelen van bs De Korenaar. Als de kinderen na acht jaar op onze school ons verlaten, verwachten wij dat deze doelen behaald zijn.
Het zijn doelen met grote termen en ze lijken wollig, maar geven wel aan wat wij als school willen.

Doelen:

 • het scheppen van onderwijsleersituaties om een continue ontwikkelingsproces bij het kind te bewerkstelligen op alle aspecten van ontwikkeling,
 • het kind de noodzakelijke kennis en instrumentele vaardigheden mee te geven die het later nodig heeft om een eigen rol te vervullen in de maatschappij,
 • het kind die creatieve, communicatieve en expressieve vaardigheden mee te geven die het mogelijk maakt om gevoelens, ervaringen en meningen te uiten,
 • het kind die sociale vaardigheden eigen te laten maken om met anderen samen te leven en samen te werken,
 • het kind een levensovertuiging te laten ontwikkelen waarbij de aandacht uitgaat naar het leveren van een bijdrage aan een grotere rechtvaardigheid.

Om deze doelen (een aantal op het gebied van kennen en leren en een aantal op het gebied van zijn) te bereiken, zullen kinderen en leerkrachten over een aantal vaardigheden moeten beschikken. De rol van een leerkracht is in deze belangrijk. Een kind ontwikkelt zich niet vanzelf. De leerkracht zal situaties moeten creëren die prikkelend, uitnodigend, fascinerend, en uitdagend zijn.

Uw kind staat centraal

Op bs De Korenaar staat uw kind centraal. Wij dragen op bs De Korenaar met ons onderwijs een steentje bij aan de ontwikkeling van uw kind naar een volwassen mens, want de snel veranderende maatschappij vraagt om volwassen mensen, die

 • verantwoord om kunnen gaan met veranderingen,
 • weten hoe zij zelf keuzes kunnen en durven maken,
 • kunnen en willen communiceren,
 • weten waar zij zelf voor staan,
 • geloven in zichzelf en in hun eigen ideeën,
 • flexibel in handelen en denken zijn.

En elk kind wil groot worden, zo al niet groot zijn. Op die weg naar groot worden doen wij mee. Wij zijn een klein onderdeel op weg naar groot worden/zijn. Maar wel een onderdeel, dat kwaliteit levert. Kwaliteit op het gebied van onderwijs en leren, kwaliteit op het gebied van opvoeden.