Notulen MR-vergaderingen

Op deze pagina staan de notulen van de vergaderingen van de MR van onze school.

Schooljaar 2018-2019
Verslag MR 13-09-2018

Schooljaar 2017-2018
Notulen 12-09-2017
Notulen 10-10-2017
Notulen 25-01-2018
Notulen 22-02-2018
Notulen 03-04-2018