Ouderportaal

Parnassys ouderportaal 3

Via het ouderportaal krijgt u o.a. inzicht in de afgenomen Cito-toetsen per schooljaar, de afwezigheid van uw kind en schoolmededelingen.