Pedagogische aandachtspunten

Op onze school scheppen we een sfeer waarin iedereen zich gerespecteerd en veilig voelt. Iedereen vindt het fijn om er te mogen zijn, om gezien te worden, om belangrijk genoeg te zijn voor een ander. Om belangstelling te krijgen, om een complimentje te krijgen, een knipoog, een duim, een hand, een begrijpende blik en om vertrouwen te krijgen van een ander.

De leerkrachten scheppen een prettig pedagogisch klimaat en zorgen samen met de kinderen dat iedereen die in de klas zit en die op school aanwezig is, zich veilig en geborgen voelt.

Dat laten wij zien in kleine dingen:

  • de inlooptijd ‘s morgens en ’s middags. De leerkracht ontvangt de kinderen en heeft een vriendelijk woord voor iedereen,
  • gedragsregels worden met de kinderen samen opgesteld en besproken,
  • het waarom van gedrag bespreken, zowel het gewenste als niet-gewenste gedrag,
  • complimenten uitdelen, van de leerkracht naar de kinderen en van de kinderen naar elkaar toe,
  • verantwoording geven voor hun eigen gedrag en/of een gesprek over hun gedrag aan te gaan,
  • zelfstandigheid bevorderen,
  • positief benaderen van kinderen en positieve feedback te geven,
  • er zijn voor de leerlingen, de ouders en de collega’s, wanneer zij problemen ervaren.