Schooltijden

Sinds schooljaar 2018-2019 maken wij gebruik van het continurooster.

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk.
maandag, dinsdag en donderdag     08.30 – 15.00 uur
woensdag en vrijdag                           08.30 – 12.30 uur

Meer informatie treft u aan in het document “Samen lunchen op school”.
Samen lunchen op school, organisatie continurooster De Korenaar