Vergaderschema

De MR vergadert in een schooljaar diverse keren. De data voor het schooljaar 2018 – 2019 zijn:

  • 13 oktober 2018
  • 6 november 2018
  • 17 januari 2018
  • 21 maart 2019
  • 9 mei 2019
  • 13 juni 2019

Deze vergaderingen zijn openbaar. Mocht je interesse hebben om een vergadering bij te wonen, dan kan dit gemeld worden bij de voorzitter Sandra Hermans via mr@bs-dekorenaar.nl.