Vergaderschema

De MR vergadert in een schooljaar diverse keren. De data voor het schooljaar 2017 – 2018 zijn:

  • 12 september 2017
  • 10 oktober 2017
  • 12 december 2017
  • 22 februari 2018
  • 3 april 2018
  • 15 mei 2018
  • 19 juni 2018

Deze vergaderingen zijn openbaar. Mocht je interesse hebben om een vergadering bij te wonen, dan kan dit gemeld worden bij de voorzitter Sandra Hermans via mr@bs-dekorenaar.nl.