De Medezeggenschapsraad

Onze school heeft, zoals de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) dat aangeeft een MR. Momenteel
hebben zes vertegenwoordigers zitting in de MR, namelijk drie leden vanuit het onderwijzend personeel en drie leden
vanuit de ouders. Deze worden op democratische wijze gekozen.

Wie zijn wij?
Onderstaande personen hebben zitting in de MR van onze school.

Sandra Hermans, voorzitter                   
Oudergeleding

Joost Hermans
Oudergeleding

Marc Vertenten
Oudergeleding


Bianca van Schijndel
Personeelsgeleding
Leerkracht groep 5

Femke Boetzkes
Personeelsgeleding
Leerkracht plusklas en taalondersteuning


Janne Driessen
Personeelsgeleding
Leerkracht groep 8

Een medezeggenschapsraad? Wat is dat dan?
Een medezeggenschapsraad (MR) klinkt als iets moeilijks, maar dat is het niet. Het is eigenlijk vrij simpel. Nederland is een van de weinige landen waar zowel ouders als leerkrachten invloed mogen uitoefenen op alles wat er op een school gebeurt. En dat doen we vanuit de MR!

Een MR mag dus invloed uitoefenen, maar wat houdt dat dan precies in?
We denken mee over schoolse zaken, zoals het continu rooster of over de manier van lesgeven. We praten ook met de directie over bijvoorbeeld de begroting (dus hoeveel geld komt er binnen en waar wordt het geld aan besteed) en de formatie.
Als MR hebben we ook bevoegdheden, zoals:

  • Gevraagd en ongevraagd te spreken, voorstellen te doen of adviezen te geven over alle zaken die de school en de kinderen aangaan.
  • De Gemeenschappelijke MR (GMR) van het bestuur van QliQ Primair Onderwijs advies geven over voorgenomen besluiten.

Wat heb ik als ouder of als leerkracht eigenlijk aan de MR?
De MR is eigenlijk een “brug” naar de directie en daarom zijn alle adviezen, opmerkingen, vragen of klachten van harte welkom. Een klacht over het speelplein? Een vraag over het lesrooster? Meldt het bij de MR!  Voor complexe vragen hebben wij ook de mogelijkheid om deze voor te leggen aan een specialistische partij.

Hoe kan ik de MR bereiken?
Spreek gerust één van de MR-leden aan! Wij staan u graag te woord. U kunt ons natuurlijk ook per mail bereiken op mr@bs-dekorenaar.nl of kijk voor meer informatie over de MR op de website van onze school.