De OC

Bs De Korenaar heeft een eigen oudercommissie (OC). Deze commissie telt momenteel achttien leden en hebben de taak om samen met teamleden de vieringen en andere binnen- en buitenschoolse activiteiten voor de kinderen te organiseren.
Dit gebeurt in werkgroepen van ouders en leraren eventueel aangevuld door andere actieve hulpouders. De kosten voor deze activiteiten worden betaald uit de schoolbijdrage die alle ouders jaarlijks aan de school betalen. Iedere twee maanden heeft de commissie een vergadering met de directeur en bespreken ze samen de voortgang van alle activiteiten. De leden van de oudercommissie worden gevraagd. Maar als u interesse hebt, kunt u zich ook aanmelden bij de voorzitter van de OC.
De belangrijkste doelstelling van de OC is:
– hulp van ouders op school bevorderen,
– mede organiseren van allerlei activiteiten op school.

E-mailadres: oc@bs-dekorenaar.nl