Leden van de MR

Oudergeleding Personeelsgeleding
Voorzitter

Ronald de Leest
06-40973880

(tijdens kantooruren)

Sissie van den Berg
0492-513452(tijdens kantooruren)
Petra van der Steeg-Jansen
06-51766038(tijdens kantooruren)
 

 

 

 

Petri van Berkel
0492-513452( tijdens kantooruren)
Annetta Smulders

06-49802645

(tijdens kantooruren)

  Hanneke van Rooij
0492-513452(tijdens kantooruren)