Wat doet de oudercommissie?

De Vlier heeft een oudercommissie. Deze commissie telt minimaal  7 en maximaal 12 leden en hebben de taak om samen met teamleden de vieringen en andere binnensschoolse  activiteiten voor de kinderen te organiseren.  Dit gebeurt in werkgroepen van ouders en leraren eventueel aangevuld door andere actieve ouders. Tevens organiseert de oudercommissie een aantal buitenschoolse activiteiten.

De kosten voor deze activiteiten worden betaald uit de schoolbijdrage die alle ouders jaarlijks aan de school betalen. Iedere maand heeft de commissie een vergadering met de adjunct-directeur en bespreken ze samen de voortgang van alle activiteiten. De leden van de ouder-commissie worden jaarlijks gekozen door alle ouders van de school aan het einde van het schooljaar.

De belangrijkste doelstellingen van de oudercommissies zijn:

  • Hulp van ouders op school bevorderen.
  • Mede–organiseren van allerlei activiteiten op school.

De O.C. leden worden gekozen door de ouders van basisschool De Vlier. De benoeming geldt 3 jaar en men kan ge- of herkozen worden zolang het kind/ de kinderen ingeschreven staan op basisschool De Vlier.