Welkom bij brede basisschool de Vuurvogel

Brede Basisschool De Vuurvogel bestaat sinds 1 oktober 2005 en heeft zich ontwikkeld tot een school met ruim 400 leerlingen en 40 personeelsleden. Brede Basisschool De Vuurvogel is gehuisvest in een prachtig gebouw “Wijkhuis Brede school De Fonkel”.

“Brede” omdat we door de samenwerking met verschillende medegebruikers en instellingen in één gebouw meer zijn dan een gewone basisschool.
De Vuurvogel; een vogel vliegt uit om de wereld te verkennen en is vol vuur, o zo nieuwsgierig naar het onbekende.  Zo is ook de leerling van Brede Basisschool De Vuurvogel.

Onze school telt 22 leslokalen, een klein theater, een speellokaal, een tweetal rt-ruimtes, een handenarbeidlokaal, een ontdeklokaal en een aantal kantoren voor directie, management en zorgteam.

Er is bewust gekozen voor verbrede gangen in de onderbouw en voor een viertal “Skyboxen” bij de andere bouwen, waar leerlingen zelfstandig, individueel of in groepjes kunnen werken.

Ons gebouw is zodanig ingericht dat wij kinderen met een lichamelijke handicap zonder problemen kunnen ontvangen.

In het gebouw zijn, naast onze school, gehuisvest:

  • Stichting “de Fonkel” Zij hebben een vrijwillig meewerkend bestuur van bewoners uit de wijk. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor het wijkhuisgedeelte met ontmoetingsruimte, theaterzaal, leskeuken, vergaderruimtes en kantoren.
  •  LEV groep
  • Peuterspeelzaal  en kinderdagverblijf “De Toverhoed”

Met deze instanties wordt op verschillende manieren samengewerkt, o.a.:

  • Stichting de Fonkel: beheer en gebruik maken van elkaars ruimtes.
  • LEV groep, kinderwerk, tienerwerk, sportdagen, coachingstraject groep 7 en 8, enz.
  • Peuterspeelzaal “De Toverhoed”: samenwerking rondom VVE, Piramide
  • Kinderdagverblijf “Spring”: voor- en naschoolse opvang.