Aanvragen verlof

Als een kind vier jaar is, mag het naar de basisschool, verplicht is dat dan nog niet. Dat komt pas een jaar later: als uw kind 5 jaar is geworden, moet het volgens de leerplichtwet naar school.
Volgens de leerplichtwet zijn er enkele gronden van vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Bij ons bekend onder het woord verlof. Hieronder vindt u het aanvraagformulier voor verlof, met daarbij ook de toelichting en de procedure voor de aanvraag van verlof.

Aanvraagformulier verlof

Toelichting procedure verlofaanvragen korter dan 10 dagen