MR Agenda

Maandag 15 januari om 20.00 uur in de personeelskamer van het hoofdgebouw van onze school.

Agenda

 1. Opening.
 2. Vaststelling agenda.
 3. Mededelingen.
 4. Op- en of aanmerkingen n.a.v. de notulen van 14-12-2017,  actie- en besluitenlijst.
 5. Ingekomen, uitgaande post.
 6. Actualiteit.
 7. Schooljaarplan
 8. Huishoudelijk reglement
 9. Begroting 2018
 10. Jaarplanning
 11. MR-cursus
 12. Schoolgids
 13. Rondvraag.

Tot ziens, vriendelijke groet,

Wendy van Berlo
Secretaris