Ondersteuningsprofiel

In onze ondersteuningsfaciliteit De Oase kunnen we steeds beter passend onderwijs aanbieden. In het ondersteuningsprofiel wordt beschreven welke ondersteuning basisschool Dierdonk kan bieden in de Oase.

Schoolondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk