Oase

In onze ondersteuningsfaciliteit De Oase kunnen we steeds beter passend onderwijs aanbieden. Hoe wij hiermee omgaan en welke ondersteuning er kan worden geboden kunt u in onderstaande stukken terugvinden. In het ondersteuningsprofiel wordt beschreven welke ondersteuning basisschool Dierdonk kan bieden in de Oase.

 

Schoolondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk

Beschrijving aanbod OASE 2017

De ondersteuning op basisschool Dierdonk (2016 2017)