Onze school

Uitgangpunten en visie naar aanleiding van het schoolvignet

Schoolvignet basisschool Dierdonk

Basisschool Dierdonk is een eigentijdse en sfeervolle school met goed en gestructureerd onderwijs. Ons vignet staat symbool voor waar we voor staan.

Het dak: Staat voor: geborgenheid, veiligheid, gezelligheid en warmte. Als school staan wij midden in de samenleving en maken er een wezenlijk onderdeel van uit. Dat betekent dat wij vanzelfsprekend open staan voor vragen en invloeden vanuit de samenleving en ook dat wij vanuit onze visie op ontwikkeling van kinderen en vanuit beschikbare tijd en ruimte keuzes zullen blijven maken en prioriteiten zullen stellen. Je mag zijn wie je bent. Je ag zeggen wat je denkt en voelt, binnen de grenzen van respect en veiligheid.

De boom: Staat voor: groei en ontwikkeling. Leven is leren en leren is leven. Leren is de kans krijgen om mogelijkheden, waar je in potentie over beschikt, te ontwikkelen en daar waardering voor krijgen. Leren is ook zelfstandig worden, op eigen benen leren staan, keuzes leren maken, zelfvertrouwen hebben en autonoom leren denken en handelen.

Het water: Het water staat voor het gevoelsleven. Gevoel is een heel voornaam menselijk aspect. We leren door gevoelens onszelf en anderen kennen en zo leren we ook rekening met elkaar te houden en met de omgeving waarin we leven.

We vatten bovenstaande samen in de missie:

“Iedereen is de uitdaging waard” Uitgaande van de volgende kernwaarden: veiligheid, positiviteit en verantwoordelijkheid.