Ouderraad

De ouderraad bestaat momenteel uit 11 ouders. Elke ouder neemt plaats in een werkgroep, samen met een vertegenwoordiger van het schoolteam, en organiseert een of meerdere activiteiten voor uw kinderen. Dit schooljaar verzorgen wij de volgende activiteiten: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Fotograaf, Koningsspelen, Wandelvierdaagse en het Schoolreisje.

De ouderraad komt iedere maand bijeen. U bent hierbij van harte welkom. De notulen van iedere ouderraad-vergadering worden op de website gepubliceerd.

Leden Ouderraad

Notulen Ouderraad

Vergaderdata Ouderraad