De leden van de ouderraad

De volgende ouders maken dit jaar deel uit van de ouderraad:

Mevr. Anki Bieleveld, mevr. Carola van Knippenberg, mevr. Gabriëlla van Gelder – penningmeester, mevr. Ingeborg Schuurmans – secretaris, mevr. Ingrid Strijbosch – wnd. voorzitter, mevr. Jeanette van der Plas, mevr. Kim van Veghel, mevr. Moniek Willems, mevr. Pam van Seccelen.

We zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers om de Ouderraad mee uit te breiden. Dit kan al door mee te helpen met een of meerdere activiteiten.