Vergaderdata ouderraad

Hieronder vindt u de vergaderdata van de ouderraad van het schooljaar 2018-2019.

11 september 2018
08 oktober 2018 Jaarvergadering Ouderraad en Medezeggenschapsraad
23 oktober 2018
27 november 2018
19 februari 2019
02 april 2019
14 mei 2019
25 juni 2019