Protocollen

In de notitie “De ondersteuningsniveaus van basisschool Dierdonk” wordt een concrete beschrijving gegeven van het niveau van de ondersteuning die een leerling op basisschool Dierdonk kan ontvangen. Er is uitgewerkt welke vorm van ondersteuning onder welk niveau valt en wat daarbij de verantwoordelijkheden van de betrokkenen zijn.

Ondersteuningsniveaus basisschool Dierdonk

 

In het protocol meer- en hoogbegaafdheid staat ons beleid beschreven met betrekking tot meer- en hoofbegaafde kinderen.

Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid

 

In het pestprotocol staat beschreven welke preventieve en curatieve acties er worden ondernomen in het geval dat een leerling gepest wordt.

Pestprotocol basisschool Dierdonk