Ziekmelding

Het is mogelijk om ziekmeldingen niet alleen per telefoon, maar ook per email door te geven. Via deze link kunt u de ziekmelding doorgeven aan de schooladministratie, die direct daarop de leerkracht inlicht. Wij gaan er wel vanuit, dat u dit doet voor 8.30 uur. Op dat moment beginnen de lessen en dienen we te weten waar de kinderen zijn, in de klas, thuis, nog onderweg?
U begrijpt dat geen of te laat gemelde ziekmeldingen voor grote onrust op school zorgen, vandaar voor 8.30 uur.