Ouderraad

 

De ouderraad organiseert samen met de leerkrachten van KC Mozaïek allerlei activiteiten die iets extra’s toevoegen aan de normale schooldagen. Voorbeelden hiervan zijn Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, de schoolreis en de Mozaïekdag.

Organisatie:  

deze ouders komen een aantal keer per jaar bij elkaar voor een gezamenlijke vergadering. Zij bespreken de ideeën en werkzaamheden en werken die verder uit . Vaak is er behoefte aan hulp van extra ouders. Hiervoor wordt dan een oproep geplaatst in De Mozaïekstukjes . De ouderraad onderhoudt nauw contact met de directie. Ouders kunnen de leden van de ouderraad benaderen om onderwerpen op de agenda te zetten.

Samenstelling:

Penningmeester : Sandra Vincent

Leden:  Angelique Jonkers,   Rachida Si-Ali,   Fatima Akatal,   Gabriella van de Looverbosch,  Celine Hartogs

Ouderbijdrage Om alle activiteiten te kunnen financieren, vragen we de ouders per kind een vrijwillige bijdrage. Het bedrag bedraagt € 17,50 per kind over te maken op IBAN NL31RABO0171081307 t.n.v, Ver OR BBS Helmond Noord.