Agenda

Dinsdag 30 juni
Studiemiddag Voor groep 0 t/m 8 is de school om 12.00 uur uit.

Woensdag 01 juli
Ouder-bedankochtend
19.00 uur Musical groep 8

Donderdag 02 juli
Schoolreis groep 4 en 5

Maandag 06 juli
Rapport groep 1 t/m 7

Dinsdag 07 juli
08.00 – 09.00 uur 
Inloopuurtje logopedie

Alternatieve Bosdag  Continurooster voor groep 0 t/m 8

Woensdag 08 t/m 10 juli Schoolverlaterskamp gr.8

 

Inloopochtenden
Voor als u op zoek bent naar een nieuwe school voor uw zoon of dochter.

7 oktober 2014
27 november 2014
16 maart 2015
22 mei 2015

Van 9.00 tot 10.30 uur
Graag aanmelden via
info@odulfusschool.nl

U kunt natuurlijk buiten deze ochtenden ook altijd een aparte afspraak maken.
 

Welkom op de site van de St. Odulfusschool!

 Alternatieve BOSDAG 2015

Vanwege de wegwerkzaamheden is het praktisch onmogelijk om met de auto rechtstreeks naar de bossen te rijden waar we altijd onze bosdag organiseren. Alternatieven die voldoen aan onze eisen m.b.t. veiligheid, makkelijk te belopen, enz. zijn er niet, vandaar dat we voor dit jaar kiezen voor een alternatief waar alle kinderen van de school bij betrokken zijn. 

We draaien op dinsdag 7 juli een continurooster voor groep 0 t/m 8 en gaan met de hele school ergens gezellig picknicken. De oudercommissie zorgt voor drinken en een lekkere maaltijd. Hoe de dag er verder uit komt te zien, kunt u volgende week in de Schakel lezen. 


  


Beheer | Powered by dalphus.nl