Agenda

Maandag 02 februari
1ste rapport

Dinsdag 03 februari
inloopuur Logopedie
08.00 - 09.00 uur

Donderdag 05 februari
info avond E.H.Communie
20.00 uur in de Luciakerk

Maandag 09 en dinsdag 10 februari
Oudergesprekken

Vrijdag 13 februari
Carnavalsviering
continurooster groep 5 t/m 8

Zaterdag 14 februari
Carnavalsoptocht

Carnavalsvakantie
16 t/m 20 februari

 

Inloopochtenden
Voor als u op zoek bent naar een nieuwe school voor uw zoon of dochter.

7 oktober 2014
27 november 2014
16 maart 2015
22 mei 2015

Van 9.00 tot 10.30 uur
Graag aanmelden via
info@odulfusschool.nl

U kunt natuurlijk buiten deze ochtenden ook altijd een aparte afspraak maken.
 

Welkom op de site van de St. Odulfusschool!

Over 3 weken dan is het alweer zover. Dan begint het Carnavalsfeest!
Wij hebben er al weer zin in.

Vrijdag 13 februari is er op school de hele ochtend een carnavalsviering. Uiteraard kijken we uit naar alle mooie creaties.
Groep 5 t/m 8 hebben continurooster.


Op 14 februari nemen we weer deel aan "Net niet de grootste, maar wel de gezelligste optocht van het Zuiden".


Gezocht: vrijwilligers voor de Tussenschoolse Opvang (TSO)

Voor de TSO zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om op een vaste dag of meerdere dagen in de week het overblijven te begeleiden. De vergoeding bedraagt 8 euro per keer. Hebt u interesse of kent u iemand die hier interesse voor heeft? Verderop in deze Schakel kunt u meer lezen over de TSO, hoe de TSO werkt en wat er van een vrijwilliger gevraagd wordt. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de directie van de school (0492-523701) of een mailtje sturen naar info@odulfusschool.nl .

  


Beheer | Powered by dalphus.nl