Agenda

Donderdag 18 december
12.00 groep 0 t/m 8 vrij
Kerstviering gr 0 t/8
16.45 - 19.30 uur

Vrijdag 19 december
Continurooster gr 5 t/m 8

Kerstvakantie
Maandag 22 december t/m vrijdag 2 januari

Dinsdag 6 januari
inoopuurtje Logopedie
08.00 - 09.00 uur

MR vergadering 19.30 uur

Maandag 12 januari
Hoofdluiscontrole

Donderdag 22 januari
Studiedag gr. 0 t/m 8 vrij

 

Inloopochtenden
Voor als u op zoek bent naar een nieuwe school voor uw zoon of dochter.

7 oktober 2014
27 november 2014
16 maart 2015
22 mei 2015

Van 9.00 tot 10.30 uur
Graag aanmelden via
info@odulfusschool.nl

U kunt natuurlijk buiten deze ochtenden ook altijd een aparte afspraak maken.
 

Welkom op de site van de St. Odulfusschool!

Dat was een leuk Sinterklaasfeest. De Sint en zijn Pieten zijn nog niet weg en de kerstbomen staan al weer in de gang.
Het ziet er prachtig uit in de school en de sfeer zit er al goed in.

Ook zijn we al bezig met de voorbereidingen voor de kerstviering. Deze valt dit jaar op donderdag 18 december. Tijdens het kerstspel in de kerk, van 17.00 uur tot 17.45 uur, worden er passende kerstliederen gezongen door het kerstkoor. Dit koor bestaat uit leerlingen van de school, leerkrachten en ook ouders. Lijkt het u leuk om mee te zingen in het kerstkoor? In de Schakel van volgende week komen de tijden te staan waarop het koor gaat oefenen. U bent van harte welkom om mee te doen.


Gezocht: vrijwilligers voor de Tussenschoolse Opvang (TSO)

Voor de TSO zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om op een vaste dag of meerdere dagen in de week het overblijven te begeleiden. De vergoeding bedraagt 8 euro per keer. Hebt u interesse of kent u iemand die hier interesse voor heeft? Verderop in deze Schakel kunt u meer lezen over de TSO, hoe de TSO werkt en wat er van een vrijwilliger gevraagd wordt. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de directie van de school (0492-523701) of een mailtje sturen naar info@odulfusschool.nl .

  


Beheer | Powered by dalphus.nl