JMR

JMR (Junior Medezeggenschapsraad)

Kinderen kunnen heel goed meedenken in ontwikkelingen die de school aangaan. Zij weten heel goed op welke manier de school een fijne leer-, speel-, en werkplek kan zijn en blijven. We vinden het dan ook erg belangrijk dat kinderen een stem hebben, dat ze mee kunnen denken en mee kunnen beslissen. De JMR is een afvaardiging van leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Eens per ongeveer twee maanden komt de JMR bij elkaar.

De JMR geeft ook gelegenheid kinderen te leren om op een goede manier te overleggen en samen te werken. Belangrijke vaardigheden die ze in hun leven nog vaak nodig hebben. Hoe waardevol is het om te ervaren dat je het niet met elkaar eens hoeft te zijn, maar wel elkaars mening kunt respecteren en te ontdekken dat je door overleg tot overeenstemming kunt komen. Door de kinderen kennis te laten maken met en deel te laten nemen aan de JMR krijgen ze op een speelse wijze inzicht in de werking van een democratie.

JMR visie en uitgangspunten