MR

Wat doet een MR?

In de MR zitten de vertegenwoordigers van de ouders en van de medewerkers van school. Zij worden door en uit de ouders van de leerlingen en het personeel op de school gekozen. Doel van de MR is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders/personeel en school en het meedenken en meebeslissen over belangrijke zaken die school aangaan.

Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).