OC

In de oudercommissie zitten vertegenwoordigers van de ouders van leerlingen op school. De kerntaak van de oudercommissie is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij school.

Vrijwillige ouderbijdrage

Alle ouders ontvangen in de loop van het schooljaar een oproep m.b.t. betaling van de ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om allerlei activiteiten te bekostigen, die niet vallen onder subsidieregelingen. Enkele voorbeelden: Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisje, enzovoort. De bijdrage is als volgt vastgesteld: € 35 voor één kind, € 60 voor twee kinderen en € 70 voor meerdere kinderen. Hoewel de betaling een vrijwillig karakter heeft, hanteren wij als uitgangspunt, dat alle kinderen in gelijke mate moeten kunnen deelnemen aan de activiteiten. Vanuit dat standpunt en gezien de hoogte van het bedrag rekenen wij op de bereidwilligheid van de ouders bij de betaling van de ouderbijdrage. In de praktijk levert dit geen problemen op. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks geëvalueerd met de MR

De oudercommissie vertelt …..

De O.C. bestaat uit 12 ( werkende) moeders die het gezellig en belangrijk vinden betrokken te zijn bij de school en ondersteuning te bieden bij allerlei activiteiten op school. Wij ervaren, dat onze kinderen het leuk en gezellig vinden als mama ( of papa, opa, oma ) zijn/haar neus laat zien op school en helpt met de activiteiten aldaar. Bovendien is een O.C. vergadering altijd weer gezellig en is het leuk om samen met andere moeders een activiteit tot een succes te maken. Het is zo fijn om een tevreden en blij kindergezicht te zien. Daarom zetten wij ons als O.C. voor 100% in. Per activiteit hebben we subcommissies. Hieronder kunt u lezen wat deze inhouden en als u zich aangetrokken voelt tot een bepaalde activiteit laat het ons per onderstaande e-mail weten, alle hulp is altijd welkom, al is het soms maar een uurtje. Heeft u zin om u ook in te zetten voor een activiteit laat het ons weten via onderstaande mail:

info@odulfusschool.nl

 

Waarbij ondersteunt de OC?

ODULFUSDAG

Op deze dag wordt het schooljaar officieel  geopend, de kinderen wonen een dienst bij in de kerk en  rond de klok van 12.00 uur eten ze allemaal pannenkoeken op school. Het opwarmen van de pannenkoeken wordt altijd door moeders gedaan, ’s morgens nemen ze de pannenkoeken mee en om 12.00 uur worden deze dan warm teruggebracht. De leerkrachten vragen u om deze dag de pannenkoeken “opwarmmoeder” te zijn.

OPEN HUIS

Na afloop van ieder project sluit de school dit af met een  “open huis”. Meestal op een donderdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur. U kunt deze avond met uw kind en andere familieleden de school bezoeken en kijken wat uw kind de afgelopen tijd op school gedaan en gemaakt heeft. De O.C. verzorgt deze avond de koffie en thee, zodat u  in alle rust kunt kletsen met andere ouders en leerkrachten.

SINTERKLAAS

Wanneer de Sint in ons land arriveert, zorgen wij ervoor dat de school in Sinterklaassfeer is aangekleed. Een waar feest als de kinderen ’s maandags op school komen. De “snoep Piet” en “cadeau Piet” vragen of we hen willen helpen met inpakken. Dit doen we meestal op een avond, hier is uw hulp van harte welkom.

KERST

Meteen na Sinterklaas gaan we de hele school versieren voor KERST, een hele klus. Hier is altijd alle hulp van harte welkom, vele handen maken licht werk. Tijdens het Kertstdiner krijgt de onderbouw frites met een snack, een waar feest voor alle kinderen. Ze komen dan helemaal  chique gekleed naar school. Tijdens deze avond zijn in de klassen hulpmoeders nodig.

CARNAVAL

De Carnavalscommissie gaat achter de schermen van start in november zodra de nieuwe prins en het thema van de carnavalsoptocht bekend is. Er wordt dan gebrainstormd met de bouwploeg en enkele leerkrachten hoe de Odulfusschool gaat deelnemen aan de optocht van Mierlo- Hout. Vanaf januari, na de kerstvakantie, gaan we dan aan de slag met het uitvoeren van de ontwerpen. U moet hierbij denken aan knippen, plakken, naaien enz. Hiervoor is ontzettend veel hulp nodig. Alle voorbereidingen worden op school in een speciaal gereserveerde ruimte onder schooltijd gedaan. Alle hulp is hierbij van harte welkom. Op zaterdag , de dag van de optocht, worden al de kinderen en ouders ,die zich hebben opgegeven om mee te lopen, aangekleed en geschminkt en gaan we daarna gezamenlijk naar de start en voegen ons bij de carnavalswagen van school, die gemaakt is door hulpvaders.

Verder verzorgen wij samen met onze collega- O.C. leden de carnavalsviering op vrijdagochtend. Hiervoor wordt een dag van tevoren de grote gymzaal versierd. Daarbij kunnen we ook altijd veel hulp gebruiken. Dus als U zin heeft meldt U dan aan als hulpouder.  Zowel vaders als moeders.

PASEN

Zo’n twee weken voor Pasen wordt de hele school in paassfeer versierd. Met Pasen is er traditiegetrouw de eierloop, kinderen lopen door de wijk een vooraf uitgezette route. Deze speurtocht eindigt in de pastorietuin waar naar paaseieren gezocht wordt. Tussen de middag is er een paasbrunch in de eigen klas van de kinderen. Met een paasverrassing gaan de kinderen om 14.00 uur naar huis. De paasbrunch wordt verzorgd door de O.C. Vele broodjes worden er die dag gesmeerd, hulpouders zijn uiteraard welkom.

SPONSORLOOP

Jaarlijks wordt er een sponsorloop gehouden op school. Hierbij wordt geld ingezameld voor een goed doel. Deze sponsorloop wordt geheel verzorgd door de OC. Er worden dan drie wandelroutes in de wijken uitgezet van 2,5 km voor de kleinste kinderen 5 km voor de middenbouw en 10 km voor de bovenbouw. Op elke route staan twee posten klaar waar de kinderen een versnapering krijgen. Als de “dorstige” kinderen terugkomen op school staat er een post met drinken. Dit alles om de kinderen aan te moedigen zich in te zetten voor anderen. Moedigt U deze activiteit aan, meldt U dan aan als hulpouder.

AVONDVIERDAAGSE

De avondvierdaagse is een buitenschoolse activiteit.
Wat doet de O.C.

– Zorgen voor inschrijven van leerlingen en ouders.

– Het regelen en  bemannen van de posten op 5 km en de 10 km, waarbij wij altijd  op zoek zijn naar            hulp van ouders.

– Op deze posten wordt dan gezorgd voor koffie, thee en ranja.

Het is altijd gezellig en sportief om met uw kind(eren) meet te doen.

KLEUTERDAG

Het organiseren van een schoolreisje voor de kleuters is een echte uitdaging. We proberen ons te verplaatsen in een echte kleuter. Waar houdt een kleuter zoal van: ravotten, klimmen en klauteren, schminken, zand en water…. Dit is de reden dat we verschillende jaren bij de “Aardbeienhof” in Gemert zijn geweest. Het is voor de kleintjes echt hun dag, geen grote kinderen die in de weg lopen, nee.. in de” Aardbeienhof” zijn kleine kinderen de baas. Ze mogen er nog echte aardbeien plukken (en proeven) en krijgen een volle doos mee naar huis. U kunt zich voorstellen dat de kinderen moe maar voldaan in de grote bus stappen om samen terug te rijden naar de Odulfusschool, waar de gespannen ouders staan te wachten.

BOSDAG

De St. Odulfusschool is al jaren bekend met een echte bosdag. De kinderen van groep 3 t/m 7 vertrekken in grote groepen naar de Stiphoutse bossen. Niet met de auto, maar gewoon ouderwets te voet. Voor sommige kinderen is dit al een attractie op zich, na wat gemopper van sommigen gaan ze dan toch richting het grote bos. Hier geldt vandaag het motto `back to basic`. Met andere woorden laat je fantasie maar werken. Dit gaat geweldig, kinderen maken hutten, spelen in het zand, schminken zich met houtskool, graven kuilen of trappen wat tegen een balletje aan. Geen nintendo, computers, lego of ander speelmateriaal, alleen maar natuur! Tijdens deze vermoeiende dag worden de kinderen beloond met een frietje en een snack. Als dit allemaal op is, gaan ze zo zwart als roet en volledig uitgeput weer naar huis. ( Met de auto, er wordt van u deze dag verwacht uw kind in het bos op te halen)