Onze waarden en de 5 vuistregels

 

Een sterk school- en groepsklimaat, krachtig pedagogisch handelen van onze medewerkers en een gericht aanbod op het ontwikkelen van de sociale competenties van kinderen, zijn de basis van ons onderwijs.  We voeren daar regelmatig overleg over met elkaar, met kinderen en alle andere betrokkenen bij onze school. Daarbij hebben we de volgende waarden centraal staan:

Verbondenheid Wij vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor de ander en deelnemen aan een samenleving, zoals die op dit moment is, in al haar verscheidenheid. Op school ziet u dit terug in het samenwerkend en coöperatief leren.

Vrijheid Wij willen kinderen bijstaan in hun zoektocht naar vrijheid en zelfstandigheid. We proberen de kinderen zo te vormen en te begeleiden op hun weg naar volwassenheid, dat ze later een volwaardige plaats kunnen innemen in de maatschappij. Op school ziet u dit o.a. terug in het zelfstandig werken d.m.v. dag- en weektaken.

Verantwoordelijkheid Wij geven kinderen ruimte om te groeien in eigen verantwoordelijkheid. Wij willen kinderen leren zich bewust te worden van hun eigen verantwoordelijkheden ten opzichte van zichzelf en de ander. Bij ons op school krijg je de ruimte om zelf keuzes te maken en te zoeken naar oplossingen. Het is niet erg om fouten te maken, daar kun je zelfs heel veel van leren.

Zingeving Wij gaan in gesprek met kinderen om hen te laten aanvoelen en weten waar zij voor staan, wat zij waardevol vinden in het leven en hoe zij hun eigen leven zin geven en welke.

We hebben deze waarden vertaalt naar vijf vuistregels. Deze vuistregels worden in alle groepen besproken en nageleefd. Ook communiceren wij deze vuistregels met ouders en andere samenwerkingspartners, omdat we geloven dat deze gezamenlijke betrokkenheid en aandacht in positieve zin bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen.