Welkom bij BS St. Trudo!

ICT in ons onderwijs

voorpagina1

Wij willen kinderen goed voorbereiden op de toekomst. Ict is een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven.
Kinderen leren bij ons allerlei ict-toepassingen. In groep 4 t/m 8 krijgen ze rekenen, taal spelling en begrijpend lezen via tabletonderwijs.

Onderwijs op niveau

voorpagina2

Onze kinderen krijgen gedifferentieerd onderwijs. We werken met een basisaanbod voor alle leerlingen. Sommige leerlingen krijgen een verrijkingsaanbod (in bovenbouw ook in onze plusklas). Andere leerlingen hebben wat meer ondersteuning nodig en krijgen extra instructie in de groep. Voor leerlingen met een individuele leerlijn die afwijken van het programma van de groep hebben we een ondersteuningsgroep.

Wetenschap en techniek

In alle groepen wordt techniekonderwijs gegeven. Wekelijks hebben kinderen techniek op het rooster. Verder wordt het ook nog geïntegreerd in andere vakken. Belangrijk speerpunt is onderzoekend en ontwerpend leren. Hiervan krijgt u in het filmpje een beeld. Verder vindt u onder “beleidsplannen” ook het beleidsplan techniek.