Welkom bij Integraal Kindcentrum Trudo!
Basisschool St. Trudo en Spring kinderopvang
voor een compleet aanbod van onderwijs en opvang voor kinderen 0 tot 13 jaar!

IKC Trudo

In samenwerking met Spring Kinderopvang bieden wij een volledig programma voor 0-12 jaar:

  • Kinderdagopvang Pukkendam 0-4 jaar
  • Voor- en naschoolse opvang
  • Vanaf 1 januari peuterspeelzaal ‘t Stippeltje

Voor meer informatie:
www.spring-kinderopvang.nl

 

Onderwijs op niveau

voorpagina1

Onze kinderen krijgen gedifferentieerd onderwijs. We werken met een basisaanbod voor alle leerlingen. Sommige leerlingen krijgen een verrijkingsaanbod (in bovenbouw ook in onze plusklas). Andere leerlingen hebben wat meer ondersteuning nodig en krijgen extra instructie in de groep. Voor leerlingen met een individuele leerlijn die afwijken van het programma van de groep hebben we een ondersteuningsgroep.

Wetenschap en techniek

 

In alle groepen wordt techniekonderwijs gegeven. Wekelijks hebben kinderen techniek op het rooster. Verder wordt het ook nog geïntegreerd in andere vakken. Belangrijk speerpunt is onderzoekend en ontwerpend leren. Hiervan krijgt u in het filmpje een beeld. Verder vindt u onder “beleidsplannen” ook het beleidsplan techniek.