MR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden

Oudergeleding:
Loes van den Elsen
Ilse van Hest
Sigrid Boogers

Leerkrachten:
juf Sandra Meeuws
juf Moniek Rooijakkers
meneer Geert Lambregts

Op de kalender vindt u de vergaderdata van de MR. Deze zijn in principe openbaar.

MR HUISHOUDELIJK REGLEMENT