MR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden

Oudergeleding:
Loes van den Elsen
Marco de Jonge

Leerkrachten:
juf Sandra
juf Moniek
meneer Geert

Op de kalender vindt u de vergaderdata van de MR. Deze zijn in principe openbaar.

MR jaarverslag 2012-2013

MR HUISHOUDELIJK REGLEMENT