7/8

Welkom op de pagina van groep 7/8.
Op deze pagina krijgt u een indruk van de activiteiten van groep 7/8.

KLIEN IT (wijkschoonmaakactie en project duurzaam vakantie park)

Op het gedeelte van KLIEN IT op deze website kun je foto’s bekijken van alle activiteiten rondom KLIEN IT!

Groep 7/8

 

Groep 7-8, in onze klas zitten 24 kinderen in groep 8 en 4 kinderen in groep 7.

 de jongens van groep 7    de jongens en meiden van 8

(s)Cool on wheels

Op donderdag 7 december kwam Ger van Heugten bij ons op school om ons een clinic te geven. We begonnen de ochtend met theorie. We hebben een gesprek gehouden en beelden bekeken rondom het onderwerp “leven en sporten met een handicap”. Wat is een handicap? Ken je iemand? Zit er iemand hier in de groep? Namens de Rabobank waren Willeke en Angela aanwezig om zelf eens te zien wat zo’n clinic inhoudt (zij bieden deze clinics aan) en ze hebben ons verrast met een lekker kist met fruit. Na de pauze mochten we sporten in een rolstoel. We zijn begonnen met het afleggen van een parcours. Wat komen mensen in een rolstoel nu tegen? De kinderen moesten over een kleine mat rijden, tussen kleine pionnen door en achterover laten vallen op een dikke mat en weer overeind komen in je rolstoel. Pfffff, dat was allemaal nog niet zo makkelijk. En even opstaan…… dat kan niet! Daarna in teams een potje rolstoelbastketbal spelen. Het was een leerzame, gezellige en indrukwekkende ochtend. Het heeft de kinderen aan het denken gezet en ze zijn een waardevolle ervaring rijker!

Voor meer foto’s van deze ochtend, kijk in het album.

Sinterklaas op school

Na weken geheimpjes, knutselen en dichten, was het vandaag zover! Het is 5 december en vandaag komt Sinterklaas op school en mogen we onze kunstwerken/surprise meenemen. Spannend hoor, wat vinden ze van mijn surprise en wat krijg ik zelf?? Iedereen heeft de afgelopen weken met of zonder hulp heel erg zijn/haar best gedaan. Wat een leuke, mooie en verrassende surprises en gedichten hebben we voorbij zien en horen komen vandaag. Het was een gezellige en geslaagde dag! Zelfs de juf werd verrast met een surprise en een gedicht. In het album hieronder kunt u meegenieten van onze dag.

 

Estafette en samenwerken tijdens de gym

Donderdag 30 november hebben we een sportieve samenwerkingsopdracht gedaan tijdens de gymles. We hielden een estafette. Achter de kasten stond iets opgebouwd van diverse materialen uit de gymzaal. Dit voorbeeld werd gebouwd door kinderen uit een ander groepje, daarna ging de kast ervoor en moesten de kinderen om de beurt rennen en over de kast kijken. Hoe is het gebouwd???? Materiaal meenemen en nabouwen.

   

 

Bezoek aan kamp Vught

Dinsdag 28 november heeft groep 7/8 een bezoek gebracht aan kamp Vught. Tijdens de geschiedenislessen heeft groep 8 al het laatste thema over wereldoorlogen behandeld. Groep 7 zal dit thema in de loop van het jaar nog behandelen. We waren stil van alles was we zagen en hoorden.

 Teamwork tijdens de gymles

Met je team een bunker bouwen, daarna trefbal spelen tegen het andere team…. we hebben de hele gymles over 1 potje gedaan en er was nog steeds geen winnaar. Wat een samenwerking en actieve kinderen tijdens deze les.

Project ‘plagen en pesten’

In de klas hebben we een klein project opgestart over plagen en pesten. Hoe ga je met elkaar om? Moet je met iedereen vrienden zijn? Wat is plagen? Wat is pesten? Complimenten geven, elkaar waarderen en respecteren….

We hebben een activiteit gedaan, waarbij de kinderen hun eigen naam op een blad moesten schrijven, een prop maken en door de klas gooien. We zijn daarna gaan rondlopen en hebben 5x een prop opengevouwen en een compliment opgeschreven voor een klasgenoot. Op het eind mocht iedereen zijn of haar complimenten in ontvangst nemen door alles te lezen. Dit was niet voor iedereen makkelijk door de vouwen en kreukels… handschrift, pen of potlood. Allemaal hobbels en obstakels, we hebben besproken wat pesten met iemand doet. Je begint als een mooi blad, maar dan komen de kreukels en je krijgt wel complimenten, maar die vervagen door alles wat er dan met je gebeurt.

Wil je meer foto’s zien: 

    

Werken in groep 7-8!

We hebben de eerste weken al hard gewerkt. We hebben met veel verschillende kinderen samen gewerkt, in een tweetal of in een groepje. De juf maakt gebruik van beurtstokjes en zo is het iedere keer weer een verrassing met wie je mag gaan werken.

  

Wil je meer foto’s zien: