ICT

Op onze school willen we eigentijds onderwijs bieden aan onze leerlingen. ICT is daar een belangrijk onderdeel van.
Ict in het onderwijs een dynamisch proces. In onderstaand beleidsplan hebben we onze visie en werkwijze vastgelegd.

ICT-BELEIDSPLAN