Kwaliteitsonderzoek

Als school voeren we regelmatig een tevredenheidsonderzoek uit. In 2015-2016 zullen die opnieuw worden uitgevoerd. Hieronder vindt u het verslag van het laatste onderzoek.

Leerlingtevredenheidsonderzoek:
totaal groep 5-8

Oudertevredenheidsonderzoek:
Ouderbetrokkenheidsonderzoek Basisschool St. Trudo te Helmond oktober 2018