Aanmelding

Welkom
Wat leuk dat u interesse heeft om uw kind aan te melden bij Daltonschool Talentrijk! Op deze pagina kunt u meer informatie verkrijgen over het aanmelden van uw zoon of dochter bij Talentrijk. Mochten er nog vragen zijn, bel gerust met één van onze locaties.

Hier kunt u het aanmeldformulier downloaden

Procedure aanmeldingen
Wanneer u interesse heeft om Talentrijk te bezoeken, kunt u een afspraak maken voor een eerste kennismaking. In dit eerste contact kunnen we de noodzakelijke informatie uitwisselen en elkaar beter leren kennen. De kennismaking zal plaatsvinden met de directeur en/of locatiecoördinator. U krijgt ook een rondleiding door de school en er wordt informatie gegeven over de dagelijkse gang van zaken en de uitgangspunten van onze onderwijsvisie.
Tijdens de kennismaking/rondleiding kunt u alle mogelijke informatie over uw kind bespreken. In het belang van uw kind is het verstandig om belangrijke ontwikkelingsaspecten te bespreken.
We zullen ook met genoegen alle vragen die u heeft beantwoorden.
Na de eerste indruk kunnen ouders hun kind(eren) inschrijven.

Plaatsing en de wet Passend Onderwijs
Als u uw kind heeft ingeschreven en daarbij hebt aangegeven dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt onze school of dat inderdaad het geval is. Hebt u aangegeven dat uw kind een ondersteuningsvraag heeft, dan onderzoekt de school welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Bij de eerste aanmelding gebruiken wij vooral uw informatie om de begeleiding van uw kind vast te stellen. Daarom is het belangrijk om zelf duidelijk aan te geven dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Wij doen u binnen 6 weken na uw aanmelding een passend aanbod. Bij ons, of op een andere school. Dit hangt voornamelijk af van de ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden. Als wij uw kind niet voldoende kunnen ondersteunen, zoeken wij binnen diezelfde 6 weken een betere plek. Wij mogen deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Lukt het niet om uw kind te plaatsen, dan gaan wij – na overleg met u – op zoek naar een passende plek. Wij bespreken met u welke scholen in het samenwerkingsverband de juiste expertise hebben. En houden daarbij zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren, bijvoorbeeld voor een bepaalde schoolrichting of de maximale afstand tussen uw huis en de school. Uiteindelijk doen wij u een schriftelijk aanbod voor een school die uw kind de nodige extra ondersteuning kan bieden en die bereid is om uw kind toe te laten. Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating, dan heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing bij ons op school, tot dat er wel een goede plek is gevonden.
Meer informatie over aanmelden en Passend onderwijs, kunt u nalezen in onze schoolgids.