Wat gaan we leren in stamgroep 7B

Wat gaan we leren in 7.
Rekenen: dit jaar komen kommagetallen, procenten en breuken, metriek stelsel, het gemiddelde, getallen tot miljoen aan de orde. Tijdens rekenen maken wij gebruik van Snappet.

Taal: is te splitsen in woordenschat, taalvaardigheid, stellen, spreken/luisteren en spelling. Bij spelling worden eerder geleerde woorden met nieuwe woorden en spellingsafspraken afgewisseld. De kinderen hebben daarnaast ook werkwoordspelling.

Lezen: het lezen wordt verdeeld in technisch en begrijpend lezen. We besteden veel aandacht aan begrijpend lezen.
Thuis lezen blijft erg belangrijk !

Schrijven: de kinderen gaan steeds meer hun eigen handschrift ontwikkelen.

Wereldoriëntatie: Hierbij werken en in groepjes aan de onderwerpen van TopOndernemers. Dit is een methode die de combinatie tussen aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniekonderwijs maakt.

Verkeer: In groep 7 is het verkeersexamen. Op 3 april is het schriftelijk verkeersexamen.
Het praktische verkeersexamen volgt daarna in de maand mei.

Expressie: De kinderen maken voor tekenen en handvaardigheid opdrachten in de klas.

Gym: De kinderen krijgen 2 keer per week bewegingsonderwijs.

Engels: De lessen zijn gericht op spreken, luisteren en schrijven.

Trektocht: een driedaagse kamp/wandeltocht georganiseerd door studenten van Hogeschool de Kempel.

Schoolreis. De kinderen gaan dit jaar, zoals elk jaar op schoolreis.