Verlof en leerplicht

Verlofaanvraag
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Soms kan het voorkomen dat er omstandigheden zijn, waardoor uw zoon of dochter niet naar school kan komen. Er wordt dan gebruik gemaakt van verlof. Het aanvragen van verlof kan met behulp van een formulier. Hieronder hebben we de link toegevoegd, waar u het formulier kunt downloaden.
Alleen de directie kan verlof verlenen. Mocht u vragen hierover hebben, kunt u contact opnemen met de directeur of de locatiecoördinatoren. Loop gerust even binnen!

Hier kunt u het formulier verlofaanvraag en vrijstelling geregeld schoolbezoek downloaden

Leerplicht
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt, of dat er een andere maatregel wordt genomen. De school krijgt regelmatig controle van de leerplichtambtenaar op ongeoorloofd verzuim.
In de onderstaande folder leest u de spelregels over het aanvragen van verlof voor uw kind(eren).

Vakantieverlof-297x300