Ondersteuningsprofiel

Talentrijk streeft naar een ononderbroken ontwikkelingslijn voor alle kinderen. Meestal verloopt deze ontwikkeling zonder problemen, maar het kan ook voorkomen dat een leerling extra begeleiding, ondersteuning of uitdaging nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de leerlingenzorg structureel te organiseren. Om de ondersteuning te realiseren vinden er activiteiten plaats op groepsniveau, op schoolniveau en op schooloverstijgend niveau. Onze interne begeleiders en de directie bewaken dit proces. In onze schoolgids en het ondersteuningsprofiel kunt u lezen hoe wij de ondersteuning aan onze leerlingen georganiseerd hebben.

Hier kunt u het ondersteuningsprofiel downloaden

Hier kunt u informatie vinden over het samenwerkingsverband