Praktische informatie stamgroep 2/3B

Welkom op de pagina van groep 2/3 (schooljaar 2017-2018)
 Hier kun je lezen wat wij dit jaar allemaal gaan leren. Ook vind je hier andere praktische informatie.
Leerkrachten:
Juf Anne wordt voor onbepaalde tijd vervangen door juf Marleen op maandag en dinsdag. Juf Peggy is er op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Elke werkt met kleine groepjes kinderen in de taalklas en biedt andere ondersteuning voor Leerrijk 1 en2 ( groepen 1 t/m 4).
Gymles:
Groep 3 heeft gym op dinsdag en op donderdag in de gymzaal. Zorg dat uw kind dan zijn/haar gymspullen (broekje, t-shirt en sportschoenen) bij zich heeft! Groep 2 heeft regelmatig gymles in de speelzaal met groep 1/2. JIBB ondersteunt de gym/spellessen 1x per maand.
Zo ziet een dag in groep 2/3 er uit:
Zelfstandig werken:
We beginnen iedere ochtend na de inloop en opening met het zelfstandig werken. Dit doen we het eerste drie kwartier. De kinderen werken dan aan hun eigen taakjes, die voor groep 3 allemaal aansluiten bij de methode van Veilig Leren Lezen. De kinderen werken op hun eigen niveau, dus: zon, maan of ster. Ook werken de kinderen bij sommige taakjes samen. De leerkracht heeft tijdens het zelfstandig werken tijd voor de extra instructie aan verschillende groepjes kinderen.
Groep 2 werkt aan taken middels het takenbord dat heeft te maken met verschillende ontwikkelingsmaterialen rondom voorbereidend taal/lezen, rekenen, schrijven. Tevens werken zij in de verschillende hoeken zoals bouwhoek, huishoek, boekenhoek. De taken kunnen op verschillende werkplekken plaatsvinden in Leerrijk 1 en 2.
Rekenen:
We werken op onze school met de methode ‘Wereld in Getallen’. In groep 3 komen daarbij de volgende onderdelen aan bod:
verkenning van de telrij, aan het einde van groep 3 tot 100, schrijven van de cijfers, getalstructuur (groepjes van 5 en 10), erbij- en erafsommen tot en met 10, aan het einde van groep 3 tussen 10 en 20,meten; vergelijken en eerste kennismaking met oppervlakte en inhoud, geld; alle munten en briefjes van 5 en 10 euro, gepast betalen, tijd; dagen van de week, klokkijken, maanden, meetkunde; plattegronden, blokkenbouwsels.
Groep 2 krijgt rekeninstructie bij de juf van groep 2 volgens de methode Schatkist/rekenen.
Veilig Leren Lezen:
Iedere dag wordt er gelezen in groep 3. Dit doen we met de methode Veilig Leren Lezen. In deze methode komen de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat aan bod. Er wordt gewerkt in kernen. In iedere kern worden er een aantal woorden met bijbehorende letters geleerd. Enkele kinderen van groep 2 mogen ook aansluiten bij de instructie van het leren lezen.
Groep 2 krijgt het taalaanbod middels de methode Schatkist tijdens de taalinstructie bij de juf van groep 2.
Pauze:
Fruiteten doen de kinderen in de klas, waarna ze fijn buiten spelen met groep 1/2.
Schrijven:
In groep 3 schrijven we iedere dag in ons schrijfschrift. In het begin van het jaar leren we alle schrijfletters los schrijven. Aan het einde van het jaar schrijven we alles aan elkaar. We werken met de methode Pennenstreken.Lunchen en middagpauze:
We eten samen in de klas. Het is fijn als alle kinderen gezonde dingen in hun trommeltje hebben zitten. Als we klaar zijn met eten, spelen we samen lekker een half uurtje buiten op de speelplaats met de toestellen.’s Middags:
Na de middagpauze is het tijd voor de zaakvakken en creatieve vakken. Wereldoriëntatie, verkeer, knutselen, tekenen, muziek en techniek staan dan op het programma. Aan het einde van de dag wordt vaak nog voorgelezen en is de dag alweer voorbij.