Praktische informatie stamgroep 7B

Schooljaar 2018-2019 

Meneer Koen
Juffrouw Selena (stagiaire Roc ter AA ma-di)

Gymles:
Dinsdag 14.15-15.00 uur en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 9.15 uur. Kinderen nemen een gymtas mee naar school met daarin: Sportbroek, T-shirt en gymschoenen. Kinderen mogen geen sieraden dragen tijdens de gymles. Meiden met lang haar graag een elastiekje meenemen.

Boekbespreking:
De kinderen in groep 7 houden allemaal een boekbespreking. De leerkracht bespreekt dit met de kinderen. De planning is binnenkort op de site van onze groep te vinden.
Hieronder een handleiding om het kind thuis op weg te helpen:
Handreiking boekbespreking

Spreekbeurt:
Alle kinderen houden ook een spreekbeurt. De leerkracht bespreekt dit met de kinderen. De planning is binnenkort op de site van onze groep te vinden.
Voor meer informatie klik op onderstaande link.
Handreiking spreekbeurt

Huiswerk:
Binnenkort krijgt uw kind huiswerkstencils mee. Deze stencils worden uiterlijk één week later weer ingeleverd.
Handreiking huiswerk</a
>

Specifiek voor groep 7:
Verkeersexamen (groep 7):
Het examen bestaat uit een praktisch deel (het fietsexamen), en een schriftelijk deel. Het theorie examen wordt op donderdag 6 april afgenomen. Het praktijk examen volgt in de maand mei. We bereiden ons hierop met de verkeersmethode voor. Een aantal weken voor het examen kunnen de leerlingen via de site van Veilig Verkeer Nederland digitaal een aantal oefenexamens doen ter voorbereiding van het schriftelijke examen. De route voor het praktisch examen start bij Sportpark ‘’De Braak’’. De kinderen volgen de rode bordjes met routepijlen en laten onderweg zien dat ze de verkeersregels en borden beheersen.

Pre-advies:

Over het beeld van de voorgaande jaren en de werk- en leerhouding van de kinderen wordt in januari of februari 2019 een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs gegeven. Voor dit gesprek worden niet alleen de ouders, maar ook de leerlingen uitgenodigd.

Diverse sites waarin geoefend kan worden.
http://danielbilliau.classy.be/potatoes/avilezen/menu.htm
http://www.leskompas.nl/
http://www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/
www.meestermichael.nl
www.huiswerkfun.nl

www.onlineklas.nl

www.tafels-oefenen.nl
www.rekenweb.nl
www.leestrainer.nl

http://www.jufmelis.nl/

http://oefensite.rendierhof.nl/online/cito/
http://www.leren-dezeester-marknesse.nl/citoeindtoetsgroep8.html