Praktische informatie stamgroep 0/1A

Welkom in groep 0/1A

Hieronder een verslag van praktische zaken in de kleuterklas.

Heeft u vragen of wilt u gewoon een kijkje komen nemen in de klas?

Dan kunt u altijd even binnen komen wandelen, op maandag, dinsdag en donderdag om 15.00 uur.  Op woensdag en vrijdag om 12.30 uur

Groetjes juf Cindy en juf Toos 0/1A

Picture

 

 

 

 

 

 

 • Schooltijden:

 

 • Maandag, dinsdag, donderdag à 8:30 – 15:00 uur
 • Woensdag, vrijdag à 8:30 – 12:30 uur

 

 • Dagindeling:

 

 • 8:20 gaan de poorten open.
 • Binnen komen via de kleuterpoort.
 • 8:30 uur gaan de deuren dicht en begint de schooldag.
 • Afscheid nemen op de gang.
 • Na 15:00 uur altijd welkom.
 • Kort werken:

 

 • Aan het einde van de dag kiezen de kinderen zelf het werkje voor de volgende ochtend.
 • Van 8.30 uur tot 9.15 uur werken de kinderen zelfstandig. De leerkracht heeft nu tijd om te werken in kleine groepjes en instructies te geven op niveau.
 • Door middel van de Time-timer en het stoplicht weten de kinderen hoe lang de werkles duurt en of ze mogen praten of moeten fluisteren.
 • Dagopening:

 

 • Rond 9.15 uur gaan we opruimen en bespreken we het verloop van de dag in de kring.
 • Welke dag/datum is het vandaag? Wat gaan we doen vandaag? Wie zijn de bofkleuters en wat voor weer wordt het?
 • Ook wordt er een activiteit rondom het thema van Schatkist gegeven. Dit kan zijn op Taalgebied, rekengebied, schrijven of muziek etc.
 • We zijn vanaf dit schooljaar (2016-2017) gestart met de nieuwe methode van Schatkist. Op de site bij; Dit gaan we leren, staat beschreven waar we in de klas mee bezig zijn.
 • Fruit eten/kleine pauze

 

 • Na de kring gaan we rond 10.00 uur fruit eten.
 • De afspraak bij de kleuters is:
 • Fruit of groenten. ( geen koek)
 • Fruit geschild meegeven!
 • Drinkbeker (koelkast aanwezig voor melk of yogo ) zo min mogelijk pakjes graag.
 • Werkles

 

 • Na het buiten spelen gaan we weer werken. Kinderen kiezen met hun eigen kaartje een werkje op het blauwe kiesbord. Tenzij ze een weektaakje moeten maken. Deze taakjes plannen de kinderen zelf in. De taakjes worden op maandagmorgen uitgelegd en ingepland. Als ze klaar zijn met het weektaakje hangen ze er een smiley bij.
 • Iedere dag heeft een kleur. Maandag – geel, Dinsdag – rood, Woensdag – roze, Donderdag – paars, Vrijdag – blauw. Zaterdag en zondag – groen.
 • Lunch

 

 • Rond 11:45 – 12:15 eten en drinken we in de klas met de eigen groep.
 • Brood, peperkoekje, cracker, roggebrood, krentenbol, broodje. Maar geen koeken of snoep. Drinken ook weer graag in een beker meegeven. Geen pakjes!
 • Daarna gaan we buiten spelen.
 • Buiten spelen/gymmen
 • Regels:

 

 • Kinderen mogen niet slaan / schoppen.
 • Eerst zelf proberen op te lossen : door Stop Hou Op ! te zeggen.
 • Bij regen gaan we naar de speelzaal.
 • Groep ½ a heeft op Dinsdagmiddag gym.
 • Groep ½ b heeft op Dinsdagmiddag gym.
 • Gymmen in ondergoed.
 • Gymschoenen met klittenband , schoenen blijven op school.
 • Spellenochtend
 • Tijd: 8.30 uur tot 9.30 uur.
 • Kinderen nemen van thuis een gezelschapsspel mee.
 • Lijst: hulpouders hangt bij de klassendeur.
 • Op de volgende data is er een spellenochtend:
 • Maandag 10 oktober
 • Woensdag 7 december
 • Dinsdag 14 februari
 • Donderdag 11 mei
 • Vrijdag 7 juli
 • Verjaardag vieren

 

 • De verjaardag wordt op school gevierd! De laatste drie kwartier van de dag.
 • Graag een kleine / gezonde traktatie.
 • Iedereen is welkom.
 • Er mogen foto’s gemaakt worden.
 • Filmen is niet toegestaan.
 • Verjaardag ouders

 

 • Cadeaus worden samen met de hulpouders gemaakt buiten de klas.
 • 1 x per maand.
 • Briefje inleveren met geboortedatum ouders bij aanvang van het schooljaar.
 • Toilet

 

 • Kinderen mogen altijd naar de w.c. We stimuleren wel dat de kinderen zo veel mogelijk in de pauzes gaan plassen en niet tijdens de uitleg.
 • Kinderen gaan zelfstandig naar de w.c. en moeten ook zelf de billen afvegen.
 • Als een kind in de broek heeft geplast, probeert hij of zij eerst zichzelf te verschonen.
 • Als een kind in zijn broek heeft gepoept bellen we de ouders op om het te komen verschonen.
 • We hanteren de afspraak; ‘Na het plassen, handen wassen’.
 • Rapporten

 

 • 17 en 20 oktober zijn de eerste oudergesprekken/kennismakingsgesprek ( geen rapport).
 • 23 februari eerste rapport en gesprek.
 • 29 juni tweede rapport en eventueel gesprek.
 • Rapporten na een tijdje (max. 2 weken) weer inleveren!
 • Bij aanvang van het schooljaar een 23 rings map meenemen. Wij bewaren gedurende de kleuterperiode hier alle werkjes in.
 • Zorg

 

 • Wij hanteren een observatie / registratie systeem vanuit KIJK.
 • Leerlingvolgsysteem Cito:Groep 1 in juni taal en rekenen.
 • Groep 2 jan en juni taal en rekenen.
 • Groep 1 afhankelijk van leeftijd in januari,
 • Groepsplannen op Taal en rekengebied.
 • overleg ib’er Mieke v Nuenen.
 • Is er iets onduidelijk of heeft u vragen, dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht na 15.00 uur.