Praktische informatie stamgroep 6/7A

Schooljaar 2017-2018

Hieronder kunt u de informatiebrief en handreikingen voor groep 6 downloaden:

informatiebrief-infoavond-groep-6naamloos

handreiking huiswerk

handreiking boekbespreking

handreiking spreekbeurt

boekbespreking-formulier-groep-6

Prowise leerlingen