Boekenbos

We hebben op school een Bibliotheek op School waar alle kinderen gebruik van kunnen maken. Lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling: wanneer kinderen 15 minuten per dag vrij lezen of voorgelezen worden leren ze per jaar 1000 nieuwe woorden. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers kunnen we de Bibliotheek op School open houden.

De Bibliotheek op School is geopend op de volgende tijden:

Locatie Betuwehof:

Maandag van 14.30 uur – 15.00 uur
Donderdag van 15.00 uur – 15.30 uur

Locatie Theo Driessenhof:

Vrijdag van 11.00 uur – 12.30 uur

Alle kinderen van onze school ontvangen een pasje van de Bibliotheek Helmond-Peel waarmee zij boeken kunnen lenen in de Bibliotheek op School. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Boeken worden voor 3 weken uitgeleend
  • Boeken kunnen verlengd worden via www.bibliotheekhelmondpeel.nl. Ga op de website naar ‘Mijn bibliotheek’ om in te loggen. Verlengen kan ook met de Bibliotheek app.
  • Het is mogelijk om boeken uit de collecties van Bibliotheek Helmond-Peel te reserveren via de website van de bibliotheek. De gereserveerde boeken worden op school bezorgd. Op die manier kunnen kinderen ook boeken lezen die niet in de Bibliotheek op School staan.
  • Wanneer een boek te laat wordt ingeleverd krijgt uw kind een briefje mee naar huis met het te betalen bedrag. Het bedrag kan per bank betaald worden op rekeningnummer NL26ABNA0867108991tnv Bibliotheek Helmond-Peel o.v.v. het lenersnummer en de naam van het kind.  Het is ook mogelijk de boete contant te betalen in de centrale bibliotheek.
  • Misschien maakt u al gebruik van de centrale bibliotheek en wilt u dat blijven doen. Dat is uiteraard geen probleem. We verzoeken u in dat geval de materialen die u in de Bibliotheek leent ook daar weer in te leveren en niet in de Bibliotheek op School. Mocht u een boek willen reserveren, dan kunt u bij het maken van de reservering kiezen voor de afhaallocatie Bibliotheek, zodat het boek daar klaar staat en niet in de Bibliotheek op School.
  • Kijk voor meer informatie over de Bibliotheek op www.bibliotheekhelmondpeel.nl . Of kom met uw kind eens langs in de centrale bibliotheek waar naast boeken ook cd’s, dvd’s, tijdschriften en puzzels geleend kunnen worden. U bent van harte welkom!